مطالعه جدیدی که در این زمینه توسط بیمارستان کودکان بوستون در آمریکا انجام شده از دو روش پیش‌بینی و بررسی مبتنی بر هوش مصنوعی برای برآورد میزان شیوع بیماری آنفلوآنزا در هر نقطه از این کشور بهره می‌گیرد. یکی از این دو روش مبتنی بر سیستم هوش مصنوعی ARGONet است که داده‌های مربوط به پراکندگی جغرافیایی این بیماری از سپتامبر سال ۲۰۱۴ تا مه ‌سال ۲۰۱۷ را در اختیار دارد و لذا از آن می‌توان برای پیش‌بینی شیوع آنفلوآنزا با دقت ۷۵ درصد بهره گرفت. برای افزایش دقت سیستم یادشده از یک برنامه هوش مصنوعی دقیق‌تر هم استفاده شده که می‌تواند نحوه شیوع آنفلوآنزا را در محله‌های مختلف با دقت بالایی بررسی کند. انتظار می‌رود ترکیب اطلاعات دو سیستم یادشده نقاط پرخطر در ارتباط با این بیماری را با دقت بالایی مشخص کند.