با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات ولی عصر (عج) با پیش‌شماره‌های ۷۷۵۰ تا ۷۷۵۳ و ۷۷۶۰ تا ۷۷۶۸ در محدوده خیابان‌های شهید قجاوند، حاج آقازاده، شهید مدنی و شهید نامجو و در مرکز مخابرات شهید محلاتی با پیش شماره‌های ۲۲۴۴ تا ۲۲۴۹، ۲۲۱۹، ۲۶۴۳ و ۲۶۴۵ در محدوده شهرک قائم و خیابان‌های گلستان، شهید خدادادی، شب‌بو و آفتاب‌گردان به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید برادری صالح‌آباد با پیش‌شماره‌های ۵۶۶۲ و ۵۶۶۳ در محدوده صالح‌آباد و مهستان یک و دو، شهریور دو و سه، قائم یک و مهر یک به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است. درهمین حال ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات سلمان فارسی با پیش‌شماره‌های ۲۲۱۱، ۲۲۱۴، ۲۲۳۸ در محدوده مجتمع دیدار به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید اکبری با پیش شماره‌های ۷۷۳۲ تا  ۷۷۳۵، ۷۷۱۱، ۷۷۱۲، ۷۷۹۶، ۷۷۷۸، ۷۷۷۹، ۷۶۷۹ در محدوده اتوبان شهید بابایی، شهید یاسینی، باباییان وجاده دماوند به مدت ۳ روز اختلال خواهد داشت.