‌۱.کانال تبلیغ ارزان: علت رواج پیامک‌های مزاحم، فقدان راهکار موثر، ارزان و در دسترس، برای تبلیغ مشاغل است. در مصوبه ۲۷۰ کمیسیون تنظیم مقررات راهکاری برای تبلیغ قانونمند با رضایت مشتری و پرداخت هزینه به دریافت‌کننده دیده شده است.

‌۲.تشدید شناسایی و برخورد با ارسال‌کنندگان: ظرف پنج روز آینده سیستم کشف تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تنظیمات سختگیرانه‌تری فعالیت خواهد کرد. برخورد با دفاتر خدماتی فروش سیم‌کارت‌های غیرقانونی و لغو مجوز آنها در دستور کار قرار گرفت.

‌۳. محدودیت در ارسال پیامک روزانه:‌ فعلا سقف مشخصی برای ارسال روزانه مشخص شد. دو پیشنهاد وجود دارد، اول اینکه بالاتر از سقف ارسال نشود یا اینکه با تعرفه بیشتری محاسبه شود؛ اتخاذ تصمیم در این خصوص قانونا با کمیسیون تنظیم مقررات است و تا یکشنبه هفته بعد نهایی خواهد شد.

‌۴. گران کردن تعرفه پیامک و قیمت سیم‌کارت: ‌با توجه به عدم اقبال عمومی مردم، از دستور کار خارج شد.»