بررسی‌ها نشان می‌دهد که ۶۰ درصد ایرانی‌های بالای ۶ سال به اینترنت دسترسی داشته و کاربر اینترنت محسوب می‌شوند. در این دسته‌بندی، کاربر اینترنت به کسی گفته می‌شود که در ۳ ماه گذشته از اینترنت استفاده کرده است. بر این اساس ۴۶ میلیون و ۳۱۵ هزار و ۵۴۵ نفر در کشور از اینترنت استفاده می‌کنند. این آمار حاکی از آن است که ۸/ ۷۲ درصد خانوار ایرانی به اینترنت دسترسی دارند. به بیان دیگر شمار خانوارهای متصل به اینترنت ۱۷ میلیون و ۹۶۳ هزار خانوار اعلام شده است. در همین حال ۱۷ میلیون و ۲۱۶ هزار خانواده ایرانی به رایانه دسترسی دارند و این به این معناست که ۷/ ۶۹ درصد خانوار، رایانه دارند. این در حالی است که تا پایان سال ۹۵ و بر مبنای آمار دسترسی خانوار ایرانی به ICT، شمار کاربران اینترنت در کشور ۲۳/ ۵۳ درصد بود و آمار جدید، از رشد ۱۰ درصدی کاربران اینترنت در یک‌سال حکایت دارد. همچنین تا پایان سال ۹۵ میزان دسترسی خانوار به اینترنت ۲۱/ ۶۲ درصد و میزان دسترسی خانوار ایرانی به ابزارهای رایانه، ۳۹/ ۶۱ درصد گزارش شده بود. از این رو میزان دسترسی خانوار ایرانی به اینترنت نیز رشد ۱۰ درصدی را طی یک سال نشان می‌دهد.