معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه هم‌اکنون ۷۶ درصد از اقتصاد حوزه فضا در اختیار بخش خصوصی است، گفت: همان‌طور که اپراتورهای مخابراتی ۲۰ هزار میلیارد تومان در حوزه موبایل سرمایه‌گذاری کرده‌اند، در بخش فضایی نیز پتانسیل ورود بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری برای آن وجود دارد. وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۶۱ اپراتور ماهواره مخابراتی در ۴۶ کشور دنیا حضور دارند، گفت: ما تاکنون موفق به داشتن اپراتور ماهواره مخابراتی نبودیم و هم اکنون با صدور پروانه بهره برداری از این اپراتور می‌توانیم در این حوزه وارد شویم. از سوی دیگر اپراتورهای ماهواره‌ای سنجشی نیز در دنیا رونق خوبی گرفته‌اند و ما نیز در آینده نزدیک شاهد تدوین پروانه فعالیت اپراتور ماهواره سنجشی خواهیم بود. رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه هم اکنون ۵ ایستگاه دریافت ماهواره در ماهدشت، بوشهر، سلماس، چناران و قشم وجود دارد، گفت: ما از ۱۰ ماهواره در مدار لئو و ژئو روزانه بالغ بر ۲۰۰ گیگابایت اطلاعات دریافت می‌کنیم.