این سیستم دوربین‌های امنیتی مجهز به هوش مصنوعی دارد. بخشی از سیستم این شرکت کاملا استاندارد است. Deep Sentine از دوربین‌های امنیتی متصل به یکدیگر برای نظارت بر خانه استفاده می‌کند. سیستم اصلی شامل ۳ دوربین ۱۰۸۰ پیکسلیHD با قابلیت دید در شب است. این بخش یک مرکز هوشمند است که تمام دوربین‌ها را به یکدیگر متصل می‌کند.   سیستم این شرکت با رصد هرگونه فعالیتی در اطراف خانه و استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند شرایطی را پیش بینی کند که به سرقت، ورود غیر قانونی، دزدی و خطرات احتمالی دیگر منجر می‌شود. هوش مصنوعی نوعی محیط مجازی اطراف خانه ایجاد می‌کند و با رصد هرگونه فعالیت اطراف خانه و پیام‌های هشدار جعلی فقط در صورت لزوم به کاربر هشدار می‌دهد. این سیستم در حقیقت با پیش بینی هر گونه رویداد ناخوشایند قبل از وقوع از خانه کاربر محافظت می‌کند.