اگر دانش‌آموزی بدون اجازه معلمان خود قصد ترک مدرسه را داشته باشد، یک زنگ هشدار به‌صورت خودکار به صدا درمی‌آید و فرار دانش‌آموز را اطلاع می‌دهد. دانش‌آموزان نمی‌توانند به فکر تبادل لباس‌ها با یکدیگر باشند. زیرا هر لباس یک چهره به کودک داده است و در هنگام ورود دانش‌آموز به مدرسه، یک سیستم تشخیص چهره وجود دارد که در صورت عدم تطابق دانش‌آموز با لباس، به صدا درمی‌آید. تراشه‌های لباس با ۵۰۰ دور شست‌وشو نیز دوام می‌آورند و دمای ۱۵۰ درجه سانتی‌گراد را نیز تاب می‌آورند.