بهزاد اکبری با اشاره به آزمایش موفق شبکه سراسری سیگنال‌رسانی تصاویر صداوسیما که توسط وزارت ارتباطات ساخته شده است، گفت: به دلیل احتمال اعمال تحریم‌های یک جانبه توسط مالکان ماهواره‌ها و در پی آن قطع ارسال تصاویر صداوسیما از طریق ماهواره ها، شبکه سیگنال‌رسانی صداوسیما با سرمایه‌گذاری دولت و اجرای وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت در تمام شهرهای کشور به انجام رسید.  وی با اشاره به زیربار رفتن موفقیت آمیز این شبکه در زمان پخش بازی‌های جام‌جهانی روسیه در تابستان گذشته افزود: امروز با فرض تحریم استفاده از ماهواره ها، این امکان وجود دارد تا بر بستر این شبکه، ارسال سیگنال تصاویر صداوسیما با ظرفیت بدون محدودیت صورت گیرد. وی عدم تمایل صداوسیما برای تحویل این شبکه مطمئن سیگنال‌رسانی را احتمالا مربوط به استفاده کنونی از ماهواره‌ها برای ارسال و پخش تصاویر دانست.