وی با اشاره به اهمیت استفاده از کانال‌های غیرحضوری پرداخت الکترونیکی قبوض در سراسر کشور خاطرنشان کرد: هم‌اکنون میزان پرداخت از سامانه جامع ۲۰۰۰ و دیگر کانال‌های غیرحضوری در اکثریت مناطق مخابراتی با فرهنگ‌سازی‌های صورت گرفته، به حدود ۹۹ درصد بالغ شده است. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران آگاه‌سازی شهروندان در استفاده از ارتباطات الکترونیکی، پرداخت‌های غیرحضوری و درنهایت تحقق دولت الکترونیک را از جمله مهم‌ترین اولویت‌های ICT کشور دانست و افزود: تمام درگاه‌های پرداخت غیرحضوری شرکت مخابرات ایران به‌صورت شبانه‌روزی در خدمت تمام مردم در سراسر کشور هستند.