فتاحی ادامه داد: معتقدیم همه داستان بحث فنی نیست و اگر این طور بود امروز آنها با ۳۰ تا ۴۰ سرور می‌توانستند ۱۰ میلیون کاربر را پوشش دهند، اما کاربر کجاست؟ اگر مشکل فقط فنی و سخت‌افزاری بود امروز این مشکلات وجود نداشت و حداقل ۱۰ میلیون کاربر داشتند؛ اما وضعیت فعلی نشان می‌دهد مشکل در جاهای دیگری است که مرکز ملی فضای مجازی در حمایت جدید پای کار آمدن دستگاه‌های دیگر را رصد می‌کند، زیرا در فاز نخست دستگاه‌های دیگر پای کار نیامدند. وی گفت: نوع حمایت‌ها را در اختیار خود پیام‌رسان‌ها گذاشته‌ایم که معماری سخت‌افزاری‌شان را بیاورند و با حضور خودشان، متخصصان حوزه و کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی آنچه که واقعا از لحاظ زیرساخت فنی نیاز دارند با مدیریت مرکز ملی فضای مجازی در اختیارشان قرار دهیم.

معاون وزیر ارتباطات درباره انتقاد به انتخاب دو پیام‌رسان، گفت: ارزیابی همه جانبه توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام شده و معیارهای مختلفی از جمله مسائل فنی، غیرفنی، تعداد کاربران و عملکرد یکساله مدنظر قرار گرفته است، قرار بر این است که مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه تصمیم‌گیری و مرجع باشد، در نهایت نیز اگر دو تای دیگر انتخاب می‌شدند باز دیگران اعتراض می‌کردند. وی خاطر نشان کرد: اما نکته مهم اول این است که حمایت‎ها متوقف نمی‌شود اگر ایده جدید داشته باشند باز از آنها حمایت می‌شود و دوم اینکه تمامی آنها پیشرفت داشتند، برخی می‌گویند آنها شکست خوردند اتفاقا همه آنها برای ادامه کار ایده دارند و هیچ‌کدام متوقف نشده‌اند، شاید برتر اعلام شدن دو پیام‌رسان کار را برای دستگاه‌های مسوول آسان‌تر کند و بدانند که به جای هفت پیام‌رسان با هفت ایده و عقیده با دو پیام‌رسان طرف هستند و تکلیف خود را بهتر بدانند. فتاحی تصریح کرد: وزارت ارتباطات به شدت برای حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی پای کار است اما به اینکه برای پاگرفتن داخلی‌ها خارجی‌ها را ببندیم و فیلتر کنیم اعتقاد نداریم.