این دست روباتیک ابداع شده، از مواد نرم و سفت چاپ سه‌بعدی ساخته شده است تا مانند استخوان‌ها و رباط‌های دست انسان باشد. با وجود محدودیت‌های این دست روباتیک، پژوهشگران دریافته‌اند که به‌خاطر طراحی مکانیکی آن، انجام حرکات بسیاری ممکن می‌شود. دست روباتیک در آزمایش‌ها توانسته با استفاده از حرکات انفعالی که در آنها امکان حرکت مستقل انگشتان وجود ندارد، نواختن پیانو را بدون تغییر ویژگی‌های مکانیکی تقلید کند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد امکان طراحی روبات‌هایی با قابلیت داشتن حرکات طبیعی و با صرف کمترین انرژی وجود دارد. حرکات پیچیده حیوانات و ماشین‌ها، نتیجه تعامل میان مغز، محیط و بدن هستند. ویژگی‌های مکانیکی و طراحی سیستم‌ها، برای عملکرد هوشمندانه مهم هستند و به حیوانات و ماشین‌ها کمک می‌کنند بدون صرف انرژی غیرضروری، حرکات پیچیده‌ای داشته باشند.