برای اتصال دو وسیله با این رابط، از کابل‌های مختلفی استفاده می‌شود. یک اتصال میدی می‌تواند تا ۱۶ کانال اطلاعات سازهای مختلف را منتقل کند. این سیستم هوش مصنوعی به انتخاب «تم‌ها»، «موتیف‌ها»، «سازها» و ریتم‌های تکراری پرداخت تا آهنگ خود را بسازد. «موتیف» کوچک‌ترین واحد دارای مفهوم در موسیقی است. سخنگوی این تیم تحقیقاتی اظهار کرد، آهنگ‌های تولید شده با «هوش‌مصنوعی»، با آهنگ‌های خاطره‌انگیز و کلاسیک کریسمس شباهت‌ داشت. شبکه‌های عصبی سیستم‌ها و روش‌های محاسباتی نوین برای یادگیری ماشینی، نمایش دانش و در انتها اعمال دانش به‌دست آمده در جهت پیش‌بینی پاسخ‌های خروجی از سامانه‌های پیچیده هستند. شبکه عصبی به تقلید روش مغز برای حل مسائل می‌پردازد. این سیستم هوش مصنوعی یاد گرفت که به تولید بسیاری از نواهای موسیقی بپردازد که لذت‌بخش بودند.