این تیم ادامه داد، علاوه بر آن، زمانی‌که مردم از کرم ضدآفتاب استفاده می‌کنند، باید این کرم را تجدید کنند و همواره زمان استفاده مجدد و استعمال دوباره آن روی پوست خود را نمی‌دانند. بنابراین این جوهر تتوی هوشمند تنها زمانی‌ روی پوست ظاهر می‌شود که کاربر به مدت طولانی در معرض تابش‌های خطرناک و امواج فرابنفش با طول موج‌های کوتاه قرار گرفته باشد. یکی از راه‌های تشخیصی تتو برای ظاهر شدن روی پوست، افزایش دمای پوست نیز است. این تتو بسیار باریک بوده و می‌تواند سال‌ها روی پوست باقی بماند. نکته جالب راجع به این تتو این است که به محض استفاده مجدد از ضدآفتاب و محافظت از پوست در برابر اشعه فرابنفش، تتو از روی پوست محو می‌شود.