به‌عنوان مثال کاربر برای فعال کردن سیستم‌های امنیتی یادشده تنها باید عبارت Alexa, arm Ring را بر زبان آورد. همچنین برای از کار انداختن سیستم‌های یادشده عبارت Alexa, disarm Ring بیان شود. مزیت دیگر این سازگاری امکان کنترل سیستم‌های یادشده با اپلیکیشن تلفن همراه الکسا خواهد بود. این امر دسترسی و بررسی سیستم هشدار هر یک از این تولیدات را با تلفن همراه ممکن می‌کند و کاربر می‌تواند فرامین مختلف را نیز در هر زمان و مکان به آنها منتقل کند؛ بدون آنکه نیازی به حضور در منزل یا در کنار این دستگاه‌ها داشته باشد. الکسا قصد دارد در آینده امکانات کنترلی بیشتری را به صفحه کنترل سیستم‌های امنیتی سازگار با الکسا اضافه کند و به همین منظور مذاکراتی را با برخی شرکت‌های سازنده آنها آغاز کرده است.