با توجه به آنکه بسیاری از شرکت‌ها و غول‌های تکنولوژی آمریکایی در چین کارخانه دارند یا با بسیاری از شرکت‌های چینی برای تولید و تامین قطعات مورد نیازشان قرارداد همکاری دارند، بنابراین افزایش تعرفه وارداتی که سران این دو کشور برای همدیگر وضع کرده‌اند، می‌تواند تبعات منفی و مخربی را برای اقتصاد آمریکا و چین به همراه داشته باشد. اما حالا به نظر می‌رسد تلاش شرکت‌های تکنولوژی همچون اپل برای کاهش هزینه‌های نهایی و تمام شده برای تولید محصولاتشان در خارج از خاک آمریکا به نتیجه نرسیده است و مجبور شده‌اند تحت فشارهای سیاسی دولت ترامپ، به ساخت و احداث کارخانه در داخل خاک این کشور و انتقال آن از چین به آمریکا اقدام کنند.