گروهی از محققان دانشگاه William & Mary در ویرجینیا ادعا می‌کنند هکرها با سوءاستفاده از محصولاتی که امنیت پایینی دارند مانند ترموستات‌های متصل به اینترنت یا سیستم‌های خودکار آبپاش‌های چمن، می‌توانند به دوربین‌ها یا زنگ‌های هشدار خانه دسترسی یابند. به گفته کارشناسان بخشی از این مشکل استفاده از سیستم‌های مرکزی است که به اپلیکیشن‌ها و دستگاه‌های مختلف اجازه می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.  آدویت نادکارنی از دانشگاه William & Mary می‌گوید: میلیون‌ها دلار برای تولید دستگاه‌های امنیتی مانند دوربین‌ها و قفل‌ها صرف می‌شود، اما افراد نمی‌دانند باید به همین اندازه به دستگاه‌هایی با امنیت کمی مانند کلید چراغ هوشمند توجه کنند. محققان این دانشگاه امنیت چند محصول و سیستم را آزمایش کردند و متوجه شکاف‌های عمیقی شدند.