دوره سوم مربوط به اطلاعات و توسعه دسترسی به اینترنت و پهنای باند بود. در نهایت در دوره چهارم که ما در آن به سر می‌بریم دوره خدمات الکترونیکی است. وی گفت: مجموعه وزارت ارتباطات اولویت‌های خود را در راستای پیاده‌سازی دولت الکترونیکی و هوشمند‌سازی برنامه‌ریزی می‌کند. رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام رشد ۲۲ درصدی دستگاه‌های دولتی در پیوستن به دولت الکترونیکی در آخرین دور از ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی گفت: تعداد تراکنش دستگاه‌های دولتی با مرکز تبادل داده در آبان ماه به ۴۴میلیون رسید که پیش‌بینی می‌شود این رقم در پایان آذرماه به ۶۰ میلیون تراکنش برسد.