حسین فلاح جوشقانی در نخستین روز از هفته دیجیتال ایران در سمینار تخصصی «تحول دیجیتال و صنعت مخابرات» که در وزارت ارتباطات برگزار شد با بیان اینکه برای ایجاد تحول دیجیتال، باید سازمان‌ها متحول شوند و خود را آماده پذیرش آن کنند، گفت: باید استراتژی حوزه کسب و کار و رویکرد در الگوها و سرمایه‌گذاری‌ها را مبتنی بر تحول دیجیتال تغییر داد که این تغییرات از سال ۲۰۱۳-۲۰۱۲ در بعضی از کشورهای دنیا آغاز شده است. وی استفاده از تحول دیجیتال در دنیا را موجب افزایش درآمد دانست وافزود: طبق آمار مجمع جهانی اقتصاد، کشورهایی که استراتژی تحول دیجیتال را اجرا کردند با افزایش ۹درصدی درآمد، ۱۲درصدی حجم بازار و ۲۶درصدی سودآوری شرکت‌ها همراه بودند. فلاح جوشقانی با اشاره به کاهش درآمد اپراتورهایی که سرویس به روز نشده ارائه می‌کنند، اظهار کرد: اپراتورهایی که سرویس مشابه قدیمی ارائه می‌کنند با کاهش درآمد ۵۰ تا ۹۰ درصدی مواجه هستند؛ به‌طوری که در سرویس‌هایی چون پیامک‌ها این درآمد به صفر رسیده و در حوزه مکالمه نیز درآمد اپراتورها روند کاهشی دارد.

بنابراین اپراتورها باید با توجه به شرایط جدید باز طراحی شوند و برای تحول جدید آماده باشند. معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اهداف تحول دیجیتال بیان کرد: ایجاد تحول دیجیتال افزایش سرعت ارائه خدمات، بهبود فرآیند عملیاتی اپراتورها، چابکی سازمان‌ها و کاهش هزینه به‌خصوص ابزاری که در حوزه مجازی‌سازی استفاده می‌شود را دربردارد. وی با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد که در بازه زمانی سال ۲۰۱۶ که تحول دیجیتال به‌طور اساسی مطرح شد ارزش افزوده در صنعت ۱۰ هزار میلیارد دلار بود، افزود: پیش‌بینی می‌شود که تنهادر بخش محتوا و سرگرمی این رقم به ۷۰۰ میلیارد دلار برسد.

فلاح جوشقانی ادامه داد: ارزش افزوده در برق با تحول دیجیتال به ۱۵۰۰ میلیارد دلار، در لجستیک ۲۱۰۰ میلیارد دلار، در حمل و نقل و اتومبیل ۲۶۰۰میلیارد دلار و در الکترونیک به ۳۱۰۰ میلیارد دلار رسید. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات تصریح کرد: در صنعت ICT عواملی مانند کاهش درآمد اپراتورها اهرم‌هایی هستند تا اپراتورها به سمت تحول دیجیتالی شدن حرکت کنند و به‌طور مشخص در حوزه ICT به‌طور کلی ۲۰۰۰میلیارد دلار ارزش افزوده با تحول دیجیتال ایجاد می‌شود. وی با اشاره به نقش مهم رگولاتوری در حوزه ICT خاطرنشان کرد: باید طبق تحول دیجیتال رگولاتوری بازطراحی شود و همزمان با ورود نسل پنجم تلفن همراه، رگولاتوری مشارکتی در دستور کار قرار دارد. فلاح جوشقانی افزود: در ساختار جدید رگولاتوری معاونت کسب و کار و بازار پیش‌بینی شده است که مهم‌ترین هدف آن زمینه‌سازی در حوزه مقررات‌گذاری و رگولاتوری برای تحول دیجیتال محسوب می‌شود و رویکرد ما زمینه ساز تحول است.