پلیس اعلام کرده از این پهپادها برای کنترل اعتراض‌های خیابانی گسترده هم استفاده خواهد کرد و از اطلاعات بصری به‌دست آمده برای بررسی صحنه جنایات هم استفاده می‌کند. البته قرار نیست از پهپادهای یادشده برای انجام امور قابل انجام توسط نیروهای زمینی پلیس مانند گشت‌زنی‌های عادی، کنترل ترافیک، تعقیب خودروهای مشکوک در شرایط عادی و... استفاده شود. همچنین پهپادهای مذکور به سلاح مجهز نخواهند بود و بدون دریافت مجوزهای موردی برای انجام جست‌وجوهای خاص به کار گرفته نمی‌شوند. پیش از این ۹۰۰ واحد پلیس محلی، سازمان‌های امدادی، آتش‌نشانی‌ها و... در آمریکا برای انجام برخی امور محوله از پهپاد استفاده کرده بودند. برنامه‌ریزی پلیس نیویورک برای استفاده از پهپاد با توجه به بافت فشرده این شهر و وجود انبوه آسمانخراش‌ها نگرانی‌هایی را در مورد نقض حریم شخصی مردم به وجود آورده است.