این برنامه آزمایشی ازسوی دکتر «راب مانینو» مهندس زیست پزشکی دانشگاه اموری توسعه یافت. مانینو خود مبتلا به اختلال خونی ارثی «تالاسمی بتا» است و به همین دلیل باید مرتبا آزمایش «شمارش کامل خون» (CBCs) را انجام دهد. اگر کم‌خونی شدید تشخیص داده شود، نیاز به انتقال خون دارد. «شمارش کامل خون» یا هموگرام‌ که در اصطلاح پزشکی به آن سی‌.بی‌.سی CBC می‌گویند، آزمایشی است که اطلاعات کلی درخواستی پزشک یا دیگر متخصصان علوم پزشکی درباره سلول‌های خون بیمار را ارائه می‌کند. یک تکنسین، نمونه خون بیمار را گرفته و تعداد تقریبی و نوع سلول‌های خونی در هر واحد حجم (میلی‌لیتر) را گزارش می‌کند. همچنین متغیرهای کمی مانند میزان هموگلوبین خون و حجم متوسط گویچه‌های سرخ نیز ازسوی دستگاه آزمایش‌کننده گزارش می‌شوند. «راب مانینو» گفت: پزشکان اگر نیاز باشد، حتی سطح بیشتری از سطح هموگلوبین را آزمایش می‌کنند، اما مراجعه به بیمارستان برای انجام آزمایش خون همیشه برای من کار سختی است.

اکنون با برنامه‌ای که توسعه داده‌ام، پزشکان سطح هموگلوبین مرا مورد بررسی قرار می‌دهند و تنها زمانی که لازم است آزمایش می‌دهم. برنامه مذکور می‌تواند این مشکل را حل کند، زیرا این برنامه بیماران را قادر می‌کند تا میزان هموگلوبین خود را همان‌طور که می‌خواهند، بررسی کنند. تصاویر انگشت و ناخن ۳۳۷ نفر در این برنامه وارد شده و این دستگاه با بررسی رنگ ناخن می‌تواند سطح هموگلوبین افراد را تشخیص دهد. تمام افرادی که تصاویر انگشتانشان در این برنامه وارد شده، تحت آزمایش «شمارش کامل خون» قرار گرفتند، بنابراین سطح هموگلوبین آنها پیش از استفاده از این برنامه تعیین شده بود. در گام دوم، «مانینو» میزان سطح هموگلوبین آن افراد را که تحت آزمایش قرار گرفته بودند توسط این برنامه مورد بررسی قرار داد. این برنامه با دقت مثبت و منفی ۴/ ۲ گرم در دسی لیتر (در مقایسه با مقادیر CBC) قادر به تشخیص افراد سالم و افراد مبتلا به کم‌خونی شد. هنگامی که یک فرآیند کالیبراسیون شخصی اضافه شد، آن میزان به +/ - ۹۲/ ۰ گرم در دسی لیتر بهبود یافت. سطح نرمال هموگلوبین در مردان ۵/ ۱۳ تا ۵/ ۱۷ گرم در دسی لیتر و در زنان ۱۲ تا ۵/ ۱۵ گرم در دسی لیتر است.