رئیس مرکز ملی فضای مجازی ادامه داد: ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت آخرین مراحل بررسی را می‌گذراند و به زودی در سطح هیات دولت بررسی می‌شود. فیروزآبادی اظهار کرد: کشور در مرحله انجام سیاست‌های اولیه برای تعیین تکلیف مشارکت‌کنندگان در حوزه ارزهای دیجیتالی است و در این زمینه با توجه به پیش نویسی که پیش از این مرکز ملی فضای مجازی برای طرح در شورای عالی فضای مجازی تهیه کرده بود، در این زمینه با کمیسیون اقتصادی دولت همکاری می‌کند تا در نهایت این سند برای طرح به هیات دولت برود. پیش از این نیز معاون مرکز ملی فضای مجازی از برنامه‌ریزی برای قانونی شدن فعالیت دست اندرکاران حوزه ارز دیجیتال از جمله استخراج‌کنندگان (ماینر) و صرافان این بازار و نیز واردات قانونی تجهیزات ارز دیجیتال خبر داده بود.