این شرکت فضایی گام مهمی در جهت این آینده برداشته است و برای اولین بار یک موشک را که قبلا دو بار پرواز کرده بود، برای سومین بار متوالی به پرواز درآورد. اسپیس‌ایکس تاکنون هیچ‌گاه فالکون ۹ را بیش از دو بار متوالی پرتاب نکرده بود. اسپیس‌ایکس از ماه مارس سال ۲۰۱۷ که به این فناوری دست پیدا کرده، تاکنون چند ماموریت را با استفاده از موشک‌های قابل بازیابی انجام داده است. فالکون ۹ پیش از این در سال ۲۰۱۸ در ماه‌های مه و آگوست پرتاب شده و با موفقیت فرود آمده بود. همچنین ممکن است اسپیس‌ایکس این موشک را برای بار چهارم هم به پرواز دربیاورد. توانایی فرود آوردن موشک‌ها و به پرواز درآوردن دوباره آنها یک پیشرفت بزرگ در فناوری موشکی است و اکنون ایده این است که این چرخه، یک‌بار مصرف نباشد، بلکه بتوان آن را دوباره و دوباره تکرار کرد. موشک فالکون ۹ که دو بار در سال جاری پرتاب شده و به سلامت فرود آمده بود، امروز نیز برای سومین بار، ماموریت «SSO-A» را به مدار رساند. این ماموریت در مدار قرار دادن ۶۴ ماهواره کوچک(تاسواره) متعلق به شرکت‌ها و کشورهای گوناگون است که یکی از بزرگ‌ترین ماموریت‌های فضایی اشتراکی تاریخ است.