این آمار و ارقام نتایج حاصل از نظرسنجی جدیدی بود که مرکز تحقیقاتی «نیو استَک» به تازگی آن را در زمینه شبکه‌های بدون سرور انجام داد. این بررسی روی ۶۰۸ سازمان انجام شد و کارشناسان در پایان دریافتند آن دسته از مراکزی که فعالیت‌های خود را مبتنی بر شبکه‌های بدون سرور پیش می‌برند، مزایای فراوان از جمله مقیاس‌پذیری متناسب با حجم فعالیت‌های سازمان را به همراه سرعت بیشتر در اختیار گرفته‌اند. در بین کاربرانی که هم اکنون از سیستم‌های بدون سرور بهره می‌برند مشخص شد سازمان‌ها با سرعت زیاد در حال پذیر این قبیل شبکه‌ها هستند. در این میان ۳۲ درصد مدیران فناوری در سازمان‌ها گزارش دادند بیش از یک‌چهارم فعالیت‌های رایانه‌ای آنها مبتنی بر معماری بدون سرور پیش می‌رود. با این وجود هنوز بخش اعظم سازمان‌ها به درستی نمی‌دانند سیستم‌های بدون سرور چگونه هستند و چه مزایایی دارند. سیستم‌های پردازشی بدون سرور در اصل به این صورت هستند که هنوز هم به سرور نیاز دارند. معماری بدون سرور در اصطلاح به‌صورت «بدون سرور» بیان می‌شود و بر اساس آن کاربر یا توسعه دهنده نیازی ندارد در مورد سرور آگاهی داشته باشد یا یک دستگاه اختصاصی در اختیار بگیرد. در این شرایط زیرساخت‌ها بر اساس خدمات پردازش ابری در اختیار سازمان قرار داده می‌شوند.