Livin Shower برای افرادی مناسب است که به دنبال صرفه‌جویی در مصرف آب هستند. دستگاه مذکور دوش را گرم می‌کند و هنگامی که آب به دمای تعیین شده برسد، آن را متوقف می‌کند. دوش تا زمانی که فرد بخواهد از آن استفاده کند، گرم می‌ماند. همچنین یک اپلیکیشن به کاربر اجازه می‌دهد از راه دور دوش را آماده کند. هر یک از افراد ساکن در خانه می‌توانند پروفایل خود را برای حمام تنظیم کنند. این دستگاه از پاییز امسال به قیمت ۵۹۹دلار در بازار عرضه شده است.