حسین فلاح جوشقانی درباره آخرین وضعیت دفاتر پیشخوان گفت: بر اساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است که با بررسی‌های انجام‌شده تعداد بسیاری از پروانه‌های صادر‌شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقیمانده که بر همین اساس بالغ بر ۵۰۰ پروانه لغو شد. وی راه‌اندازی دفتر و ارائه سرویس را دو مشکل اصلی دفاتر پیشخوان عنوان کرد و افزود: سازمان‌های خدمت‌رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس‌های خود را در این دفاتر ارائه و نباید به‌صورت موازی دفاتری را راه‌اندازی کنند. معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: در همین زمینه کارگروهی در استان‌ها با محوریت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان و نماینده استانداری و سازمان امور استخدامی برای بررسی میزان نیازمندی استان‌ها به دفاتر پیشخوان تشکیل شده است. فلاح با بیان اینکه پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم ارائه می‌شود و با تجهیز سیستم‌ها نظارت نیز به‌صورت برخط صورت می‌گیرد، اظهار کرد: در مجموع حدود 13 هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT در کشور وجود دارد که به‌دلیل تغییر ماهیت سرویس‌ها، دفاتر ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.