آنفلوآنزا هر ساله میلیون‌ها نفر را آلوده می‌کند. در بیماران آسیب‌پذیر مانند سالمندان، عفونت می‌تواند کشنده باشد و در برخی مواد نیز عواقب فاجعه بار داشته باشد. با توجه به اینکه ویروس بسیار مسری است، در مورد شیوع بیماری خطرناک آنفلوآنزا، تشخیص سریع، حساس و دقیق بسیار مهم است. روش‌های فعلی برای شناسایی ویروس شامل تکنیک‌های ژنتیکی است، اما معمولا این روش‌ها سریع نیستند. برای غلبه بر این موضوع، پژوهشگران ژاپنی یک رویکرد تشخیصی جدید را طراحی کردند که در آن هوش مصنوعی با یک حسگر ریزمنفذ ترکیب می‌شود. این حسگر شامل ایجاد یک جریان مایع از طریق یک ریزمنفذ با استفاده از یک جریان الکتریکی است که ریز منفذ را در بر می‌گیرد. این حسگر بسیار خاص و بسیار حساس است، به‌طوری که امکان شناسایی تک تک ذرات ویروسی را نیز دارد. پژوهشگران در این مطالعه از هوش مصنوعی برای شناسایی امضای ویروس استفاده کردند.