«تفنگداران دریایی آمریکا»(United States Marine Corps)، برای بهبود روش به‌کارگیری نیروها و مشخص کردن ضعف‌های احتمالی، آزمایش‌هایی را با هوش مصنوعی انجام می‌دهند. این سازمان با شرکت «آی‌بی‌ام»(IBM) همکاری می‌کند تا ابزاری برای به دست آوردن داده‌های مربوط به کارکنان و تجهیزات بسازد و میزان آمادگی نیروها را برای شرکت در جنگ بسنجد. «متیو دالکیویکز»(Matthew Dalkiewicz)، از شرکت آی‌بی‌ام گفت: این ابزار می‌تواند به افسرهای ارشد کمک کند حدود ۱۸۶هزار نیروی دریایی فعال و سخت‌افزارهای نظامی بی‌شمار سراسر جهان را با موثرترین روش ممکن به کار گیرند. این فناوری، داده‌های ساختاری و غیرساختاری را از برنامه‌های چندگانه مدیریت نیرو به کار می‌گیرد تا تصویری واقعی از آماده‌سازی واحدها برای مبارزه ارائه دهد. گروه دالکیویکز، یک برنامه آزمایشی هفت ماهه را آغاز کرده که در ماه مارس پایان می‌یابد و هدف نهایی آن، ارائه یک برنامه مدیریت پنج ساله برای نیروهای دریایی است.  دالکیویکز افزود: این ابزار، دو عملکرد اساسی دارد؛ واحدهایی را که آماده واکنش هستند، مشخص می‌کند و دلیل ضعف نیروهای دیگر را توضیح می‌دهد. فرماندهان با مجهز شدن به این دانش می‌توانند آموزش نیروهایی را که آمادگی کمتری دارند، به‌صورت فعال انجام دهند.