تویوتا این فناوری را هفته آتی نمایش می‌دهد. شرکت مذکور برای نخستین‌بار نسل سوم روبات‌های انسان‌نمای خود را سال گذشته رونمایی کرد. روبات مذکور می‌تواند عملیات اپراتور انسانی را تقلید کند و به این ترتیب قادر است هرکاری مانند فشار دادن بادکنک بدون ترکاندن آن تا حفظ تعادل روی یک پا را انجام دهد. به گفته تویوتا این سیستم به یک کنترل از راه دور به نام Master Maneuvering System مجهز است که از حسگرهای مختلف برای ارتباط مستقیم حرکات فیزیکی با روبات استفاده می‌کند.مبدعان روبات معتقدند این روند به افراد در خانه، بیمارستان یا حتی در فضا کمک می‌کند.  سیستم کنترلMaster Maneuvering System در حقیقت یک صندلی بزرگ مجهز به بازوهای متحرک و حسگرهای مختلف است. این روبات مجهز به ۲۹ ماژول موتور سروو است تا بتواند حرکات متمایز بخش‌های بدن را بسازد..