اکنون شرکت روسی «Attilan» وابسته به مرکز توانبخشی«Motorica»، در حال توسعه روش‌هایی است تا به کاربر اجازه دهند در دنیای مجازی نیز از این پروتزها استفاده کند، هدف آنها از این کار این است که کاربر به پروتز خود عادت کند. Attilan در حال توسعه بازی‌هایی مانند شلیک لیزر و کمان است و کاربر می‌تواند در همان حالتی که در حال راه رفتن در راهروها است، آن بازی را انجام دهد. هدف از طراحی تمام این بازی‌ها این است که به کاربر اطلاع دهند پروتز متحرک آن‌ چه قابلیت‌هایی دارد و در دنیای واقعی نیز می‌تواند همان کارها را با او انجام دهد. منظم بازی کردن چنین بازی‌هایی احتمالا سبب بهبود هماهنگی دست و چشم و دیگر مهارت‌های حرکتی عصبی بیمار خواهد شد. اندام ساختگی، برسازه یا اندام مصنوعی سازه‌ای است که بخش‌هایی از بدن را با روش برسازی یا اندام‌سازی یا اندام مصنوعی بازسازی می‌کند. در واقع برسازی یا اندام‌سازی جایگزین بخش یا عضو یا اندام از دست رفته می‌شود تا اندام یا عضو بتواند تمام یا بخشی از عملکرد از دست رفته را به دست آورد. از انواع پروتزها می‌توان به دندان مصنوعی، پای مصنوعی، دست مصنوعی و... اشاره کرد.