آنها ادعا می‌کنند با قرار دادن الکترودی درون بینی فرد این کار را انجام می‌دهند. الکترود مذکور جریان‌های الکتریکی ضعیف در بینی را تحریک می‌کند. این جریان‌ها اعصابی را فعال می‌کنند که بوهای مختلف را به مغز می‌رسانند.  آدریان چئوک مدیر انستیتو مهندسی مالزی در این باره می‌گوید: این فقط بخشی از فرآیند است و با واقعیت مجازی یا واقعیت افزوده یکپارچه می‌شود. به‌عنوان مثال این روش کمک می‌کند فرد با دوست خود از طریق اینترنت و به‌طور مجازی شام بخورد. کاربران می‌توانند دیگری را به‌طور سه‌بعدی مشاهده کنند. محققان ۱۰ بوی مختلف برای ۳۱ شرکت‌کننده در تحقیق ابداع کرده‌اند.  چئوک معتقد است در آینده بوها به شکل دیجیتال در اینترنت ارسال می‌شوند اما این فناوری احتمالا چند دهه دیگر آماده می‌شود. او همچنین در این باره افزود: مرحله بعدی تولید بوها به شکلی کنترل شده‌تر است و این روند به افراد اجازه می‌دهد نرم‌افزار و محصولاتی بسازند که بوهای الکتریکی تولید می‌کنند.