تنها افرادی می‌توانند در این دوره‌ها شرکت کنند که جزو زنان کارآفرین باشند و در تاسیس یک مجموعه استارت‌آپ همکاری داشته باشند. البته اگر حداقل یک زن در گروه موسس مجموعه‌ای حضور داشته باشد می‌تواند در دوره‌های یادشده حضور یابد. البته اجرای این طرح فرصتی برای شرکت اپل هم هست تا بتواند زنان بیشتری را با خدمات و تولیدات خود آشنا کند و از این طریق سود قابل توجهی به جیب بزند. در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری کارآفرینی توسط زنان در آمریکا از ۲/ ۲درصد فراتر نمی‌رود.