برچسب مذکور نه تنها می‌تواند مکان و موقعیت حیوانات را شناسایی کند، بلکه قادر به تشخیص فعالیت غیرعادی آنها نیز است. این برچسب که در هر شرایط اقلیمی کار می‌کند، توسط یک پنل خورشیدی ساخته شده و مجهز به GPS است. این برچسب به صاحبان ایستگاه‌های‌ گاوداری اجازه می‌دهد تا موقعیت هر گاو را توسط شبکه وب کامپیوتر خود ردیابی کنند. این برچسب یک روش بسیار مناسب برای ردیابی گاوها است، زیرا از این طریق افراد مکان آنها را بررسی می کنند و بنابراین دام‌ها مفقود یا دزدیده نمی‌شوند. هفته گذشته، این فناوری با موفقیت روی ۱۰۰ گاو در ایستگاه تحقیقاتی «سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی همسود» مورد آزمایش قرار گرفت. در حال حاضر پژوهشگران برنامه‌هایی برای ساخت برچسب‌های کوچک‌تر و سبک‌تر، همراه با اضافه کردن یک سنسور دمای بدن به آنها دارند.