نزدیک ۷۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند حداقل یک‌بار در روز از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند و ۵۷ درصد هم گفته‌اند استفاده‌شان از دستگاه مذکور به چندبار در روز می‌رسد. تقریبا ۶۴ درصد از مردان و ۵۳ درصد از زنان چندبار در روز از دستگاه یادشده استفاده می‌کنند. بیش از ۶۵ درصد از پاسخ‌دهندگان گفته‌اند که استفاده از این دستگاه‌ها رفتارهای روزانه آنها را تغییر داده و ۲۵ درصد آنها این تغییرات را زیاد و ۵/ ۴۰ درصد تغییرات مذکور را کم دانسته‌اند و تنها ۱۹ درصد گفته‌اند که الکسا و گوگل‌هوم تاثیری بر رفتار آنها نداشته‌اند. در این میان تغییرات رفتاری مردان بیش از زنان بوده است. البته می‌توان تصور کرد در آینده استفاده از دستگاه یادشده افزایش یافته لذا صدور فرامین صوتی برای پیشبرد امور مختلف به یک هنجار عادی مبدل شود.

بیش از ۷۵ درصد کاربران از الکسا و گوگل‌هوم برای پخش موسیقی استفاده می‌کنند و حدود ۶۶ درصد آن را برای کنترل وضع آب و هوا به‌کار می‌برند. دریافت اطلاعات مختلف، استفاده به‌عنوان ابزار تنظیم ساعت، دریافت اخبار، دریافت لطیفه، خرید، کسب اطلاع از نتایج رقابت‌های ورزشی، انجام بازی و غیره نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارد. درمجموع ۴۳ درصد از پاسخ‌دهندگان از این وسیله برای خرید استفاده کرده‌اند که ۵۸ درصد از آنها مرد و ۳۲ درصد زن هستند. بیشترین میزان خرید مربوط به آمازون و گوگل با مجموع ۸۳ درصد است و سفارش غذا با ۵۳ درصد در رتبه دوم است. خرید کالا از دیگر شرکت‌ها، کرایه کردن تاکسی و خودرو و خرید از طریق اپلیکیشن نیز در رتبه‌های بعدی است.