این اقدام بخشی از طرح بزرگ شرکت IBM برای مدیریت آسان فضاهای چندگانه ابری ارائه شده تا بر اساس آن سازمان‌ها بتوانند فعالیت‌های خود را بین فضای پردازش ابری عمومی و زیرساخت‌های اختصاصی بهتر مدیریت کنند. شرکت IBM در مرحله نخست تلاش‌هایی را برای مدیریت بهتر خدمات ابری چندگانه در مقابل شرکت‌های رغیب از جمله AWS، Google Cloud Platform و مایکروسافت انجام داد. این شرکت یک لایه مدیریتی جدید برای استقرار آسان و مدیریت هرچه بهتر خدمات هوش مصنوعی ارائه کرد. شرکت IBM در همین راستا طرح‌هایی را هم ارائه کرد که از بزرگ‌ترین آنها خرید شرکت Red Hat در فضای خدمات ابری چندگانه بود. شرکت IBM در این زمینه ابزارهای اتوماسیون خود را که برای سیستم IBM Cloud Migration Factory طراحی شده‌اند ارائه کرد تا از این طریق سرعت فرآیند استقرار خدمات ابری چندگانه را تا ۲۵ درصد افزایش دهد.