هنگامی‌که میزان تطابق اشتباه سیستم یک درصد باشد، این فناوری می‌تواند اثر انگشت واقعی را به میزان ۷۷ درصد، شبیه‌سازی کند. بسیاری از دستگاه‌های اسکنر، تنها بخش جزئی از اثر انگشت کاربران را تشخیص می‌دهند به همین خاطر افراد مجبورند که انگشت خود را روی قسمت چاپ دستگاه جابه‌جا کنند. در اغلب سیستم‌های بیومتریک ممکن است یک هکر بخشی از اثر انگشت شما را با یک نوع تولید شده توسط رایانه تطبیق دهد. سیستم‌ بیومتریک نوعی خاص از روش‌های امنیتی است که در آن برای کنترل دسترسی و برقراری امنیت از ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری بدن انسان یا هر موجود زنده دیگر استفاده می‌شود.