موشک فالکون ۹از مقر فضایی کندی در فلوریدا به فضا پر تاب شد. این ماهواره ۳۲ دقیقه پس از پرتاب ازموشک جدا شد.بوستر موشک فالکون ۹ نیز کمتر از ۹ دقیقه پس از بلند شدن از زمین روی کشتی پهپاد(drone ship) اسپیس ایکس فرود آمد. به این ترتیب مسیر برای سومین پرتاب موشک با یک بوستر فراهم شد. اسپیس ایکس قبلا از این بوستر Block ۵ برای ارسال ماهواره Telstar۱۹۷antage در ماه جولای استفاده کرد.