هدف از این برنامه آزمایشی، بررسی روبات‌ها در میدان جنگ و یافتن راه‌هایی برای به‌کارگیری آنها در ساختار کنونی ارتش است. یکی دیگر از اهداف این برنامه، بررسی چگونگی استفاده از روبات‌ها برای حل مشکل «مایل آخر»(last mile) یعنی تنگنای پیش‌روی نیروهای پیاده و نیروهای ویژه در به‌دست آوردن غذا، سوخت، دارو، باتری و مهمات است. برنامه جنگجوی خودکار، نحوه انتقال تجهیزات توسط روبات‌های زمینی و هوایی را بررسی می‌کند تا سربازان کمتری را در خطر قرار دهد. در این برنامه چهار هفته‌ای، بیش از ۲۰۰ کارمند بین‌المللی و داخلی و سازمان‌هایی چون ارتش آمریکا، نیروی دریایی سلطنتی انگلیس، نیروی هوایی سلطنتی و آزمایشگاه علم و فناوری وزارت دفاع انگلیس نیز شرکت دارند. برنامه جنگجوی خودکار با سرمایه یک میلیارد دلاری دولت و صندوق نوآوری دفاع انگلیس صورت می‌گیرد تا از نیروهای دفاعی و صنعت انگلیس محافظت کند.