این موبایل ایده جذابی برای عکس سلفی دارد. نوبیا ایکس در هر دو طرف موبایل خود صفحه‌نمایش قرار داده است. یعنی شما با همان دوربین اصلی موبایل سلفی می‌گیرید و پشت موبایل شما تبدیل به صفحه‌نمایشی می‌شود که دوربین را نشان می‌دهد، البته طبیعتا کیفیت صفحه‌نمایش پشتی به خوبی صفحه‌نمایش اصلی نیست اما این موضوع چندان اهمیت ندارد، چون در نهایت شما یک سلفی با کیفیت می‌گیرید و به محض برگرداندن موبایل این عکس را در صفحه‌نمایش اصلی با کیفیت خوب تماشا می‌کنید.