محمد صاحبکار ادامه داد: اطلاعات شرکت‌ها که در اختیار ادارات کل مالیاتی سراسر کشور قرار گرفته، صرفا تا انتهای سال مالی ۱۳۹۶ معتبر بوده و برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی در سال‌های آتی، اطلاعات مورد نیاز به‌صورت سالانه تکمیل و از سوی دبیرخانه کارگروه اعلام خواهد شد. وی در رابطه با درآمد‌های مشمول معافیت مالیاتی گفت: معافیت مالیاتی به همه درآمدهای شرکت‌های دانش‌بنیان تعلق نمی‌گیرد و صرفا درآمد ناشی از کالاها و خدمات دانش‌بنیان مشمول معافیت مالیاتی است، بنابراین مصادیق فعالیت‌های مربوط به شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان به‌صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال شد که خوشبختانه در بخش استعلام‌های سامانه اشخاص حقوقی سازمان امور مالیاتی قابل مشاهده و دسترس خواهد بود. به گفته وی، با ابلاغ رئیس محترم سازمان امور مالیاتی و به منظور بررسی دقیق‌تر، پرونده مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان به گروه‌های ویژه ارجاع می‌شود.