اما این کار موجب می‌شود تا مدیران وب‌سایت‌های مذکور بتوانند هزینه‌هایی را از طریق شرکت‌های مخابراتی به کاربران تحمیل کنند و در نتیجه در قبض‌های صادر شده تلفن همراه مبالغی اضافی درج خواهد شد. نسخه ۷۱ مرورگر کروم که به زودی در دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد، اطلاعات مربوط به هزینه اشتراک چنین وب‌سایت‌هایی را به کاربران نشان می‌دهد. این امر شامل نمایش دقیق اطلاعات صورت‌حساب این سایت‌هاست. همچنین طراحی این مرورگر به گونه‌ای است که اگر کاربر بخواهد بابت استفاده از خدمات یادشده هزینه‌ای پرداخت کند اطلاعات مربوط به آن به دقت و با جزئیات نمایش داده شوند. به بیان دیگر هزینه‌های خدمات مذکور به تفکیک کاربری روزانه، ماهانه و هفتگی در دسترس قرار می‌گیرد. این مرورگر که در ماه دسامبر عرضه می‌شود تمامی تبلیغات موجود در صفحات اینترنتی را نیز که آگهی‌های زیادی را در قالب پنجره‌های مجزا نمایش می‌دهند مسدود می‌کند.