این هفته پس از اینکه اپل یک‌سری پیش‌بینی‌های ناامیدکننده فروش در چند بازار بزرگ نوظهور را مقصر می‌دانست، تلاش کوپرنیتو، شرکت کالیفرنیایی برای تامین ۳/ ۱ میلیارد مشتری هندی مورد‌توجه قرار گرفت. تیم کوک، مدیر اجرایی این شرکت پس از انتشار نتایج سه ماهه سوم گفت که فروش در هند در سه ماهه چهارم ثابت بوده است. این فصل شامل جشن‌های یک ماهه می‌شود که این هفته در دیوالی به اوج خود می‌رسند. این هفته اوج دوره فروش وسایل الکترونیکی است. نیل‌شاه، مدیر تحقیقات کانترپوینت در هنگ‌کنگ گفت که بررسی‌های آنها رقم ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار را برای این فصل نشان می‌دهد که از حدود یک میلیون سال گذشته پایین‌تر است.