این دستگاه، یک دستگاه «نانوفوتونیک» (Nanophotonic) است که از حالت ویژه‌ای از نورهای پیچ‌خورده استفاده می‌کند تا داده‌های بیشتری را رمزگذاری کند و این داده‌ها را سریع‌تر از همیشه پردازش کند. محققان «موسسه سلطنتی فناوری ملبورن» ( RMIT) استرالیا این دستگاه را ساخته‌اند. امروزه روش متداول انتقال داده‌ها «مخابرات نوری» است. «مخابرات نوری» عبارت است از هر فرم انتقال اطلاعات که در آن نور واسط انتقال داده باشد. کانال چنین ارتباطی می‌تواند فضای آزاد، هوا یا فیبر نوری باشد. این فناوری با پیدایش و اختراع لیزر و فیبر نوری ایجاد شد. محققان این پروژه اظهار کردند با گسترش استفاده از «کلان‌داده‌ها»، مخابرات نوری با شکست مواجه خواهد شد. دستگاه «نانوفوتونیک» ساخت محققان «RMIT» ظرفیتی دارد که می‌تواند نورهای پیچ‌خورده را با استفاده از نوسان‌های امواج نور بخواند تا آنها را رمزگذاری کند. این به آن معنا است که این دستگاه می‌تواند ظرفیت انتقال داده‌های نوری را بیشتر از ظرفیت پهنای باند فعلی قابل دسترس کند. این دستگاه نانوالکترونیک مانند «چشم» است که اطلاعات را می‌بیند و سپس کدگذاری می‌کند. محققان این پروژه معتقدند، این دستگاه عملکرد بالایی دارد و ارزان قیمت است. اندازه دستگاه نیز کوچک بوده که آن را قادر می‌سازد برای نسل بعدی ارتباطات نوری پهنای باند بسیار مفید باشد.