دستیار دیجیتال اوراکل قادر است برای پشتیبانی از مهارت‌های اصلی در ابزارهای چندگانه از جمله منابع انسانی (HR)، برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP) و سیستم‌های تجربه مشتری مورد استفاده قرار گیرد و همچنین در خدمات زیرساختی پردازش ابری Cloud Infrastructure هم به کار گرفته شود. این دستیار دیجیتال توان الگوریتم‌های هوش مصنوعی را برای درک بهتر محتوا‌، پیشبرد اهداف و تشخیص و یادگیری الگوهای کاربر تقویت می‌کند. این فرآیند به دستیار دیجیتال امکان می‌دهد تا به‌صورت خودکار فعالیت‌های روزمره از قبیل تایید هزینه‌ها و برگزاری جلسه مجدد برای کاربر را پیش ببرد. اوراکل توضیح داد دستیار هوشمند Digital Assistant فراتر از استانداردهای مربوط به فضاهای گفت‌وگو مبتنی بر بات‌ها عمل می‌کند و بیش از پاسخ‌های ساده یک خطی به کاربران سازمانی جواب می‌دهد. این سیستم در عوض می‌تواند فناوری هوش مصنوعی را برای زبان طبیعی پردازش (NLP)، زبان طبیعی درک (NLU) و سیستم‌های یادگیری ماشینی (ML) ارائه دهد و در مجموع به یک دستیار دیجیتال برای «توسعه سازمان» تبدیل شود.