این دوربین در ماه آوریل در ماموریت تجهیز مجدد ایستگاه فضایی که توسط شرکت فضایی اسپیس‌ایکس انجام شد، به این ایستگاه تحویل داده شد و ویدئوی جدید، فضانوردان را در حال کار و انجام آزمایش‌ها نشان می‌دهد. بعضی از آزمایش‌هایی که در این ویدئو دیده می‌شود، بخشی از تحقیقات موسوم به BEST است که از توالی DNA برای شناسایی میکروب‌ها در ایستگاه فضایی استفاده می‌کند.آزمایش BEST آزمایشی است که گیاهان رشد کرده در فضا را با گیاهانی که روی زمین رشد می‌کنند، مقایسه می‌کند. مطالعه دیگر که در این ویدئو انجام می‌شود، مطالعه «BCAT-CS» است که نیروهای دینامیکی بین ذرات رسوب را بررسی می‌کند. «دیوید بردی» در بیانیه‌ای گفت: ما هیجان‌زده هستیم که این کار جدید (انتشار ویدئو) را که توانایی ما را در جذب علاقه مخاطبان به تحقیقات ایستگاه فضایی افزایش می‌دهد، انجام دادیم. وی افزود: هر پیشرفتی در حوزه تصویر، تجربه مردم روی زمین را به تجربه فضانوردان نزدیک‌تر می‌کند و به آنها اجازه می‌دهد تا ببینند چگونه پرواز فضایی انسان در حال تلاش برای بهبود زندگی آنها است و همچنین انسان را قادر می‌سازند تا جهان را کشف کند.