برخی تحلیلگران امیدوارند با آغاز سال ۲۰۱۹ رونق به بازار تولید و عرضه گوشی‌های تلفن همراه بازگردد. هر چند در این زمینه اطمینانی وجود ندارد. تعداد گوشی‌های عرضه شده سامسونگ که رتبه اول را در اختیار دارد از ۳/ ۸۳ میلیون دستگاه در سه ماه سوم سال ۲۰۱۷ به ۲/ ۷۲ میلیون دستگاه در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ رسیده و سهم این شرکت از بازار هم از ۱/ ۲۲ درصد به ۳/ ۲۰ درصد کاهش یافته است. رتبه دوم با رشد عرضه از ۱/ ۳۹ میلیون دستگاه در سه ماه سوم سال ۲۰۱۷ به ۵۲ میلیون واحد در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ از آن هوآوی است. سهم این شرکت از بازار هم از ۴/ ۱۰ درصد به ۶/ ۱۴ درصد افزایش یافته است. رتبه سوم هم متعلق به اپل است که در سه ماه سوم سال ۲۰۱۸ حدود ۹/ ۴۶ میلیون دستگاه گوشی تولید کرده که نسبت به رقم ۷/ ۴۶ میلیون دستگاه در سه ماه سوم سال ۲۰۱۷ رشد اندکی را نشان می‌دهد. اما سهم این شرکت از بازار هم از ۴/ ۱۲ درصد به ۲/ ۱۳ درصد افزایش یافته است. رتبه‌های چهارم و پنجم این فهرست با سهم‌های ۷/ ۹ و ۴/ ۸ درصدی از بازار متعلق به شیائومی و اوپو است. کارشناسان معتقدند استقبال گسترده از گوشی پی ۲۰ هوآوی و همین طور برخی گوشی‌های میان رده آن عامل اصلی ارتقای جایگاه آن بوده است.