این دستگاه می‌تواند ظرف چند دقیقه پسورد آی‌فون را هک کند. چندی پیش مشخص شد نیروهای پلیس از این دستگاه برای هک کردن پسورد آی‌فون افراد مظنون در تحقیقات خود استفاده می‌کنند.  این موضوع نگرانی‌هایی را میان کارشناسان امنیتی به وجود آورد. در همین راستا طی ۶ ماه گذشته اپل مشغول ساخت موانعی بود تا دسترسی بدون اجازه GrayKey به اطلاعات را مسدود کند. اما هربار تولید‌کنندگان این ابزار می‌توانستند راهی برای غلبه بر این مشکلات بیابند. اما به نظر می‌رسد این بار اپل توانسته یک سد مستحکم در برابر این ابزار ایجاد کند. در حال حاضر GrayKey فقط می‌تواند به بخشی از اطلاعات کاربر دست یابد. این به آن معناست که پلیس می‌تواند فقط به بخشی از فایل‌های رمزگذاری شده دست یابد.