با استفاده از نوری که به شکل مارپیچ درآمد، کابل‌ها می‌توانند اطلاعات بیشتری جابه‌جا کنند. فیبرهای نوری فعلی فقط بخشی از ظرفیت نور را برای حمل اطلاعات در طیف رنگی استفاده می‌کنند. اما فناوری جدید به جای پهنای باند از شکل امواج نوری استفاده می‌کند. در این روش امواج نوری به شکل مارپیچ به‌هم تنیده می‌شوند. با کمک این روش بعد سومی برای انتقال اطلاعات به‌وجود می‌آید. در همین راستا محققان یک دستگاه کوچک خوانش اطلاعات ساخته‌اند که می‌تواند مارپیچ‌های نور را شناسایی کند. محققان دانشگاه RMIT این پژوهش را انجام داده‌اند. مین‌گو در این‌باره می‌گوید: این فناوری مانند دی‌ان‌ای است. آنها نخستین افرادی هستند که دستگاه دریافت‌کننده امواجی ساخته‌اند که می‌تواند اطلاعات را از شکل جدید فیبرهای نوری بخواند. دستگاه جدید به اندازه عرض یک تار مو است.