در آن زمان این فرد از کار معلق شد و تحقیقاتی در مورد عملکرد وی صورت گرفت. اما شواهدی به‌دست نیامد که ثابت کند وی اطلاعاتی را در اختیار سعودی‌ها قرار داده است. اما در نهایت این فرد در دسامبر سال ۲۰۱۵ از توییتر اخراج شد. توییتر می‌گوید بعد از کشف این موضوع پیام‌های هشداری را برای برخی حساب‌های کاربری که توسط این فرد مورد جاسوسی قرار گرفته بودند، ارسال کرده است. توییتر و عربستان سعودی در واکنش به این خبر سکوت کرده‌اند و الذباره نیز هم اکنون برای دولت سعودی مشغول به‌کار است.