این مرکز میزان نصب هر یک از اپلیکیشن‌ها برای دوره زمانی ۳۰ روزه را مورد تحلیل قرار داد؛ سپس نصب اپلیکیشن‌های مذکور در مناطق جغرافیایی مختلف بررسی شد. در پایان بر اساس منطق مبتنی بر حفظ اپلیکیشن‌ها در دستگاه‌های موبایلی، میزان استفاده از هر یک از ابزارهای موبایلی مذکور در نقاط مختلف جهان تحلیل شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد فیس‌بوک همچنان محبوب‌ترین اپلیکیشن موبایلی محسوب می‌شود و مراکز بازاریابی هم بیشترین توجه را به آن دارند. بر این اساس از هر چهار اپلیکیشنی که در مراکز بازاریابی برای کسب درآمد مورد استفاده قرار می‌گیرد، سه اپلیکیشن فیس‌بوک است. در این فهرست گوگل رتبه دوم را به خود اختصاص داد. شرکت گوگل موفق شد میزان نصب اپلیکیشن‌های خود را در گستره جهانی ۲۳‌درصد افزایش دهد. بیشترین رشد گوگل به بازارهای نوظهور از جمله آمریکای‌لاتین، هند و آسیای‌جنوب‌شرقی مربوط می‌شد.