زمانی که حزب لیبرال‌دموکرات بین سال‌‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ میلادی در ائتلاف با حزب محافظه‌کار بود، کلگ به‌عنوان معاون نخست‌وزیر بریتانیا فعالیت می‌کرد. آن زمان حزب وی موفق شد برخی سیاست‌ها را پیش ببرد، ولی در نهایت مجبور شد مصالحه کند و برخی الزامات قبلی را کنار بگذارد. مهم‌ترین و شاید دردناک‌ترین اتفاق برای حزب لیبرال‌دموکرات مخالفت با طرح افزایش هزینه‌های دانشجویان بود. پس از انتخابات سال ۲۰۱۰ میلادی حرب لیبرال‌دموکرات بریتانیا ۷۵ نماینده در مجلس این کشور داشت؛ ولی در انتخابات سال ۲۰۱۵ میلادی پس از آنکه حزب مذکور در ائتلاف قرار گرفت این رقم به ۸ کرسی کاهش یافت و در نهایت آقای کلگ سال ۲۰۱۷ میلادی صندلی خود را به‌عنوان یکی از نمایندگان پارلمان از دست داد. سندبرگ توضیح داد با قرارداد جدیدی که کلگ با شرکت فیس‌بوک منعقد کرده است، تصمیم دارد به همراه خانواده خود به کالیفرنیا مهاجرت کند.